Previous
Next

नोंद:
१. स्पर्धाचे ठिकाण आमच्या प्रतिनिधीं कडून कळवण्यात येईल.
२. स्पर्धेसाठी १ तासाचा वेळ दिला जाईल.
३. चित्रकला स्पर्धेसाठी आवश्यक साहित्य सोबत घेऊन यावे.
४. विजेत्यांना आकर्षक बक्षिसे दिली जातील.

चित्रकला स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी खालील फॉर्म भरावा

We are updating in 10 minutes. Please Check back in 10minutes

चित्रकला स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी खालील फॉर्म भरावा

We are updating in 10 minutes. Please Check back in 10minutes

Made with by Spanrig